Klik her...
17. juni 2019Du er her: Home > Faktasider > Mål & vægt
Mål & vægt
 
Mål og vægt....
Hvor meget er en favn ? Eller hvor meget er en fod ?
Det kan du finde ud af her.
 
   
Mål & Vægt Længdemål
1 kubikalen (8 kubikfod) 0,247 m2 1 myriameter (MRM) 10000 m
1 kubikfod (32 potter) 0,0309 m2 1 kilometer (km) 1000 m
1 øltønde (136 potter) 1,314 hl 1 hektometer (hm) 100 m
1 anker (39 potter) 37,68 l 1 dekameter (dam) 10 m
1 viertel (4 kander) 7,73 l 1 decimeter (dm) 1/10 m
1 kande (2 potter) 1,93 l 1 centimeter (cm) 1/100 m
1 pot (4 pægle) 0,966 l 1 millimeter (mm) 1/1000 m
1 pælg 2,4 dl
1 kvadratcentimeter (m2) 100 mm2 1 dansk mil 7532 m
1 kvadratmillimeter (mm2) 1 milliontedel m2 1 knob = 1 sømil pr. time 1852 m
1 favn = 3 alen 188,4 cm
Rummål 1 alen 62,77 cm
1 kubikmeter (m3) 1000 dm3 1 fod 31,39 cm
1 kubikdecimeter (dm3) 1000 cm3 = 1 l 1 tomme 2,61 cm
1 kubikcentimeter (cm3) 1000 mm3
1 hektoliter (hl) 100 l Vægt
1 dekaliter (dal) 10 l 1 ton (t) 1000 kg
1 liter (l) 10 dl 1 kilogram (kg) 1000 g
1 deciliter (dl) 10 cl 1 hektogram (hg) 100 g
1 centiliter (cl) 10 ml 1 dekagram 10 g
1 milliliter (ml) 1/1000 l 1 decigram (dg) 1/10 g
1 tønde kul 1,85 hl 1 centigram (cg) 1/100 g
1 register-ton 2,83 m3 1 milligram (mg) 1/1000 g
1 favn brænde 2,226 m3 1 dansk pund = 100 kvint 500 g
1 gallon (engelsk) 4,546 l 1 lod = 1/32 pund 15,6 g
1 gallon (amerikansk) 3,785 l 1 pound 453,6 g
1 ounce 28,4 g
Flademål
1 kvadratmetermil 100 km2
1 kvadratkilometer (km2) 100 hektar
1 hektar 100 ar
1 ar 100 m2
1 kvadratmeter (m2) 100 dm2
1 kvadratdecimeter (dm2) 100 cm2
1 tønde land 0,552 ha
1 kvadratalen 0,394 m2 
           
 ENGELSKE MÅL
 
Længdemål Flademål
1 sømil (6080 feet) 1853 m 1 eng. kv. mil (610 acres) 2,5888 km2
1 eng. mile (5300 feet) 1609 m 1 acre (4840 kv. yard) 0,4047 ha
1 kabellgd (1/10 sømil) 185,3 m 1 kv. yard (9 kv. fod) 0,836 m2
1 yard (3 feet) 91,4 cm 1 kv. fod (144 kv. tomm.) 0,093 m2
1 fod (12 inches) 30,48 cm 1 kvadrattomme 6,45 m2
1 tomme (inch) 2,54 cm
copyright 1999-2019 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions